Personalistika a mzdy /PaM/

- vyhotovanie pracovný zmlúv, 

- evidencia zamestnanca,

- vypracovanie miezd na základe dodaných podkladov,

- elektronické prihlásenie, odhlásenie zamestnancov do poisťovní

- spracovanie a elektronické podávanie mesačných výkazov do poisťovní

- spracovanie ročné vyúčtovanie dane zo závislej činnosti a elektronické podávanie na finančnú správu,

- vystavenie zápočtového listu, potvrdenia o príjme,

-  vypracovanie výplatných pások, potvrdenia o prevzatí výplatných pások,  

- vystavovanie bankového príkazu na úhradu,

- výkazy pre zaúčtovanie miezd  podľa stredísk do účtovníctva,

- vedenie mzdových listov,

- mail komunikácia /výkazy v PDF/.

 

cenník

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Kontakt

WBM s.r.o. +421905944817 wbm@wbm.sk