Jednoduché účtovníctvo /JU/

- spracovanie prvotných dokladov /pokladničné, banky, došlé, vyšlé faktúry, iné doklady/,

- evidencia pohľadávok,

- evidencia záväzkov,

- evidencia majetku,

- evidencia peňažného denníka,

- spracovanie pokladničných kníh, kniha cenín a SF, kniha krátkodobého a dlhodobého majetku, kniha došlých a vyšlých faktúr,

- možnosť spracovanie nákladov podľa akcií, stredísk,

- spracovanie mesačného, príp. štvrťročného daňového priznania k dani z pridanej hodnoty,

- informácie o výsledku hospodárenia spoločnosti,

- ročná uzávierka, dokladová inventúra,

- vypracovanie daňového priznania,

- vypracovanie výkazu o majetku a výkazu o príjmoch a výdavkoch,

 

cenník

 

 

 

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Kontakt

WBM s.r.o. +421905944817 wbm@wbm.sk