Registračné pokladne - novela v pripomienkovom konaní

13.06.2013 10:05

Koncom mája 2013 MF predložilo na pripomienkovanie novelu o registračnej pokladnici.

 

Pozri link:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6211&langEID=1

Kontakt

WBM s.r.o. +421905944817 wbm@wbm.sk