Sadzba základnej náhrady pre motorové vozidlá

01.01.2012 13:56

 Základná náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v €

 

Kontakt

WBM s.r.o. +421905944817 wbm@wbm.sk