AKCIA

Noví zákazníci s podpísanou zmluvou na dobu neurčitú!

 - JU - prvý zaúčtovaný mesiac zadarmo /max. 50 položiek v peňažnom denníku, neplatí u spracovanie účtovníctva v sídle klienta/.

- PU - v prvom mesiaci prvých  50 položiek zaúčtovaných v denníku zadarmo, /neplatí u spracovania účtovníctva v sídle klienta/

- PaM - 20% zľava pri spracovaní nového zamestnanca do databázy.

 

Dlhodobo zmluvní zákazníci pri mesačnej fakturácii nad 100 € bez DPH.

zdarma:

-  vyhotovenie zápisu z valného zhromaždenia o schválení účtovnej závierky

- 1 štatistický výkaz ročne

- 1 hod. ekonomického poradenstva 

 

 

Kontakt

WBM s.r.o. +421905944817 wbm@wbm.sk